Tisvilde Hegn Sporlaug

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Maglegærdet 1, 3230 Græsted, CVR 38225790

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise,

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forplejning til de frivillige hjælpere på spordagene samt redskaber/materialer, som ikke er dækket af Naturstyrelsen eller andre bevillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02553