The Learning Mission

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 20, 1., 2200 København N

CVR-nr.: 40565264

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.thelearningsmission.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (Reg.nr.:9090 kontonr.:4828011).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at ansætte en direktør, partnerskabs-ansvarlig og administrationsmedarbejder til beskedne lønninger. Resterende midler vil blive brugt på udvikling af nyABC.dk - en platform der skal klæde lærere på til at undervise elever gennem inspiration og vejledning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00212