Tænketanken Cevea

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 124, 1620 København V – CVR 31683246.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.121427) og kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 0380486).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Tænketanken Cevea generelle drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00201