Svovlstikkerne

24-12-2020

Kontaktoplysninger

Hybenvej 18, 4700 Næstved

CVR 32993575

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 24. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.svovlstikkerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til julehjælp år 2020 på Sydsjælland samt støtte til anbragte børn i form af oplevelser og gaver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02051