Support Mombasa

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Clausholms Allé 10, 8260 Viby J, CVR 33291337

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.support-mombasa.com), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af børnehjemmet Upendo, som huser 11 forældreløse børn, hjælp til fattige familier i landsbyen hvor børnehjemmet ligger. Etablering af veje i landsbyen

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02117