Super Seje Silje og hendes forældre

01-09-2020

Kontaktoplysninger

Pernille Povlsen, indsamlingsilje@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 1. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forsøde hverdagen for kræftsyge Silje og hendes familie. Herudover dækkes alternativ behandling i udlandet om nødvendigt samt rejseomkostninger hertil for Silje og familien, tabt arbejdsfortjeneste til Siljes forældre under og efter sygdomsforløbet, rejser, oplevelser og hjælp i hverdagen til Silje og familien, proteser til Siljes amputerede arm og andre hjælpemidler der kan være behov for iht. sygdommen og behandlingen heraf, samt psykologhjælp til både Silje og hendes forældre.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilgå Siljes forældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02145