Strib Lokaludvalg

01-06-2020

Kontaktoplysninger

Kåsvænget 13, 5500 Middelfart, CVR 33517173

Indsamlingsperiode

Fra den 24. februar 2020 til den 1. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.midspar.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til opførsel af et madpakkehus/skur ved mosen i Strib.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, tilbagebetales alle donationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02232