Stop Spild Lokalt (Næstved)

14-02-2020

Kontaktoplysninger

Østre Ringvej 86, 4700 Næstved - CVR 39324660

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 14. februar 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Box71625)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04585