Støtteforeningen for Hospice Vangen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Studievej 25, 9400 Nørresundby - CVR: 21001341

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kamillus.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.nr. 9035 konto 1415762026)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Støtteforeningen f. Hospice Vangen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02616