Støtteforeningen for den private institution Spiren

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ørnæsvej 1, 4500 Nykøbing Sj.

CVR-nr.: 40890815

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til opbyggelse af privat institution Spiren. En privat børnehave med velfunderet natur-og udelivsprofil i Nr. Asmindrup.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal midlerne tilgå et almennyttigt socialt arbejde til gode for børn i Odsherred.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02081