Støtteforeningen for Arresødal Hospice

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Arresødalvej 100, 3300 Frederiksværk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.stoetteforeningenarresoedal.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 87652) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at opfylde foreningens formål jf. vedtægterne: ”Foreningens overordnede formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende, og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02505