Støtteforeningen Amager Fælleds Venner

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vestre Allé 21, 2500 Valby, CVR 38875523

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amagerfaelled.dk), indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Fredningsalliancen, Amager Fælleds Venner og Fiskerhavnens Venner. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Danmarks Naturfredningsforening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02209