Stille Stunder

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Stille Stunder, Hjortholms Allé 1, 2. th. 2400 København NV

CVR. 40991549

Indsamlingsperiode

Fra den 26. februar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stillestunder.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde som er at sprede evangeliet, styrke og hjælpe folk i troen, styrke dansk lovsang og opmuntre til kreativitet i lovprisningen af Gud. Ydermere skal midlerne bruges til den daglige drift, herunder lønomkostninger, transport og udstyr i form af kamera, lydudstyr mm.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal de overskydende midler doneres til Frikirkenets arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02243