STH Servicehunde til Handicappede

30-09-2020

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.servicehunde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.15758) og kontooverførsel (Reg. 5035 konto 0001216713)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af STH Servicehunde til Handicappede. Herunder indkøb, træning af hunde og brugere, udplacering og opfølgning af servicehunde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02779