Stairway Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Stairway Danmark, Gustav Adolfs Gade 10, 2100 København Ø

CVR. 20493887

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stairway.dk), sociale medier (Facebook) og nyhedsbreve.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Stairway Foundation Filippinerne med dens internationale aktiviteter inden for oplysningsvirksomhed og styrkelse af børns rettigheder samt drift af centeret for gadebørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02254