Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens

CVR 32251897

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrevaernsforening.dk), sociale medier, salg/auktion, postomdeling, og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til dyrelægeregninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02070