Sølund Musik Festival

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.solundfestivalen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give udviklingshæmmede i Danmark samt deres ledsagere, mulighed for kulturel- og socialt samvær samt yde støtte til aktiviteter i foreninger stiftelser og institutioner mm, som ansøger om midler til almen velgørende eller almennyttige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02181