Skovsgaard Boldklub

01-11-2020

Kontaktoplysninger

Niels Ebbesens Vej 15, 9460 Brovst

Indsamlingsperiode

Fra den 10. maj 2020 til den 1. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skovsgaardboldklub.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skovsgaard Boldklub drift og til at sikre klubbens fremtid.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til indkøb af træningsdragter til klubbens ungdomsspillere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02378