Skovly's venner

29-11-2020

Kontaktoplysninger

Hostrupgårdvej 4, 7140 Stouby

CVR: 41613408

Indsamlingsperiode

Fra den 8. september 2020 til den 29. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7780 konto 0006327134)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til tilskud til Skovlys legeplads.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Skovly.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02722