SKJERN HÅNDBOLD A/S

30-06-2020

Kontaktoplysninger

SKJERN HÅNDBOLD A/S, Ranunkelvej 9, 6900 Skjern - CVR. 21781541

Indsamlingsperiode

Fra den 9. april 2020 til den 30. juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.skjernhaandbold.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte Skjern Håndbold i Corona tiden.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af tabte indtægter, som følge af aflyste kampe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02357