Skive Handel

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Brårupgade 18C, 7800 Skive

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt hjemmeside/donationsmodul (www.skivehandel.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skive handels markedsføring, aktiviteter og julebelysning.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift og flere aktiviteter for borgerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02151