SKANDERBORG HÅNDBOLD

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Sverigesvej 22, 8660 Skanderborg

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for SKANDERBORG HÅNDBOLD grundet indtægtstab under Covid-19. Herunder driften af ungdomsafdeling, løn og omkostningsgodtgørelse til trænere, udstyr og beklædning, tuneringsudgifter og alle omkostninger for driften af SKANDERBORG HÅNDBOLD.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02392