Sjældne Diagnoser

31-05-2020

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, CVR 20514892

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sjaeldnediagnoser.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for borgere med en sjælden diagnose. Det opnås ved driftstilskud til paraplyorganisation Sjældne Diagnoser og dennes 56 medlemsforeninger, som hver især repræsenterer én eller flere sjældne diagnose(r).

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til Sjældne Diagnosers omkostninger i forbindelse med You Run 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02076