Scleroseforeningens Lokalafdeling Frederiksberg/København

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Scleroseforeningens Lokalafdeling Frederiksberg/København, Poul Bundgaards Vej 1, 2500 Valby

CVR nr. 35192417

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Scleroseforeningen og lokalafdeling Frederiksberg og København. Scleroseforeningen anvender midlerne til forskning. Lokalafdelingen anvender midlerne til sociale aktiviteter og foredrag for Lokalafdelingens medlemmer.

Indsamlingsområde

Københavns kommune.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02263