Scleroseforeningen lokalafdeling Nordvestsjælland

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Scleroseforeningen lokalafdeling Nordvestsjælland, Poul Bundgaards Vej 1, st., 2500 Valby

CVR nr. 29953643

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via bon-boks til bonner for flaskepant i Spar (Rørvig-vej 193, Rørvig 4500 Nykøbing S)

Indsamlingens formål

Midlerne skal fordeles og anvendes til både forskning i sclerose (1/3 del) og velgørende formål for sclerose ramte og deres familier (2/3 del).

Indsamlingsområde

4500 Nykøbing S

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02281