Scleroseforeningen, Lokalafdeling Esbjerg og Fanø

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Esbjerg og Fanø, Grundtvigs Alle 5, 6700 Esbjerg

CVR. 34658137

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via Bon-box i Tempo Spar, Strandvejen 27, 6720 Fanø. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i sclerose.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02241