Sabaah

19-09-2020

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V - CVR 32001246

Indsamlingsperiode

Fra den 8. februar 2020 til den 19. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12764)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Sabaah.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. marts 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03681