Rygmarvsbrokforeningen af 1988

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Græsted Vænge 49,  3230 Græsted – CVR 25958829

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rygmarvsbrokforeningen.dk), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.27111988) og konto-overførsel (Reg. 1551 Konto 0002930668)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vejledning til nye forældre samt børn og unge med Rygmarvsbrok. Herunder foredragsholder ved social arrangement og vedligeholdelse af medlemskartotek.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02902