Rotary Danmark

30-06-2020

Kontaktoplysninger

Sønderstrand 11, 9300 Sæby – CVR 84268410  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 30 juni 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.rotary.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.34101) og kontooverførsel (Reg.3574 Konto 10845963)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udryddelse af Polio på verdensplan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02929