Ronald McDonald Børnefond

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Roald McDonald, Juliane Maries Vej 12, 2100 København Ø

Cvr. 19379981

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odendo.dk), online indsamlings-platform (Betternow), sociale medier, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens almennyttige formål som:

1) Etablering og drift af Ronald McDonald Huse i Danmark.

2) Støtte forskning og andre projekter/programmer til gavn for børn i Danmark

     med eller som følge af alvorlig sygdom, både fysisk, psykisk og socialt relateret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger:

J.nr. 20-700-02146