Retten til liv

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Cedervej 1, 8464 Galten

CVR-nr.: 17859994

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rettentilliv.dk), og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til foreningens daglige drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021. den

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02084