Projekt Q-værk

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Pilestræde 58, 1112 København K

CVR 38308661

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.qvaerk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn), salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Projekt Q-Værks aktiviteter, for voldsudsatte kvinder og deres børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02061