Positivgruppen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg – CVR 11964230

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg af merchandise ved World AIDS-dag.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.816039) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 6491022)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for psykosocial støtte til hiv-positive mænd med følgehandicaps og andre sygdomme i tilknytning til tidligere AIDS. Midlerne skal endvidere anvendes til væresteds støtte i form af transportstøtte til dårlige medlemmer, transport ved udflugter og ekstra nyanskaffelser til værestedet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02961