PND Foreningen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Snerlevej 2, 4340 Tølløse

CVR-nr.: 33906234

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.pnd-foreningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter for familier berørte af PND diagnoserne, herunder til en årlig familiedag med børnene i fokus, hvor forældrene får mulighed for erfaringsudveksling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02109