Ophelia Invest IVS

26-10-2020

Kontaktoplysninger

Dieselvej 36, 4. th., 2450 København SV

CVR: 39986914

Indsamlingsperiode

Fra den 14. september 2020 til den 26. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel og MobilePay (905092)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte Ophelia Invest som virksomhed. De indsamlede penge vil gå til at dække virksomhedens underskud og sikre en bæredygtig forretning fremadrettet. Prioritetsrækkefølgen for de indsamlede midlers anvendelse:

  1. Omregistrering fra IVS til ApS
  2. Tilbagebetaling af lån til ejer
  3. Tilbagebetaling udlæg fra ejer
  4. Løn
  5. Medlemskonference
  6. Udvikling af gratis content til Ophelia Invest netværket

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02729