OPERATION MISSION

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Drejervej 17, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.om.org/dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 44133) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel driften af Operation Mission. Herunder at inspirere og motivere kirker til og involvere sig i mission og at sende missionere godt ud i verden med evangeliet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02404