Opera Frederiksberg

30-08-2020

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 64, 3. tv. 2000 Frederiksberg - CVR: 34360057

Indsamlingsperiode

Fra den 7. april 2020 til den 30. august 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.operafrederiksberg.dk), sociale medier (Facebook) og Frederiksberg bladet.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udendørs koncert ved den Gule Villa på Frederiksberg samt støtte til opera kunstnere, der under nedlukning af Danmark har mistet indtjening.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02319