One Child at a Time

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Strandvejen 181, 2900 Hellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.onechildatatime.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 916961) og kontooverførsel (Reg. 9004 Konto 1120297216)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe befolkningen i Libanon med konsekvenserne af eksplosionen i august 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02676