Olsen Bandens Fanklub DK

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Bakkevænget 17, 3600 Frederikssund

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.olsenbandenfanklub.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 893611) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opførsel af kopi af den lange lave bygning til tårnet fra det gule palæ, som blev flyttet fra København til Gedser i 2016.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne retur til bidragsyderne.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til støtte til tårnet fra det gule palæ.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02507