Øjenforeningen Værn om Synet

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 20, 1557 København V

CVR 69838316

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ojenforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at forebygge og bekæmpe øjensygdomme og blindhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02024