Nordsjællands Kattehjælp

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Munkesøvej 12, 3490 Kvistgård, cvr. nr. 37805335

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kattehjaelp.dk) og sociale medier (Facebook) samt via salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MyShop) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyrlægeudgifter og medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-01979