Nordisk Revy

01-10-2020

Kontaktoplysninger

De Mezas Vej 3, 3. th. 8000 Aarhus C - CVR. 34798745

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 1. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform (Caremaker). De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den årlige studenterrevy på Århus Universitet. I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste års studenterrevy.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00114