Nødhjælp, udstyr til hospitaler under Covid-19 pandemien

28-03-2020

Kontaktoplysninger

Tværvej 62, 2830 Virum - CVR: 41255862

Indsamlingsperiode

Fra den 20. marts 2020 til den 28. marts 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, Alipay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hospitalsudstyr til Danmarks Regioner og hospitaler i forbindelse med Covid-19 pandemien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Red Cross eller andre COVID-19 indsamlinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. september 2020.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02311