NextNord

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Hobrovej 723, 9230 Svenstrup J - CVR 38679740

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.makersmodcorona.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 720062) og kontooverførsel (Reg. 8142 Konto 2074453050)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af arbejdsgruppe, hvis arbejde er omhandler indsamling af midler understøtning af produktion og distribueringen af værnemidler og evt. andre emner til brug for sundhedspersonale og andre udsatte i forbindelse med Covid-19 krisen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et velgørende formål der ligger inden for de samme værdier som MMC.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00224