New Hope Denmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Strandager 251, 5270 Odense N - CVR 39748177

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.6483SU) og kontooverførsel (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af dyrlæge til, at indfange hunden Fluffy der var løs på Ærø.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbagebetales til indbetaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04123