New Hope Denmark

21-05-2020

Kontaktoplysninger

Strandager 251, 5270 Odense N - CVR 39748177

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 21. maj 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdh.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60692855) og kontooverførsel. (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for operation af hunden ChaCha.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbagebetales til indbetalerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04124