New Hope Denmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Strandager 251, 5270 Odense N - CVR 39748177
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nhdk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.9802SJ, 2669LX, 8721PA, 3749HK, 4640MM  og kontooverførsel (Reg.4085 Konto 4086145952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for New Hope Denmarks generelle arbejde og drift.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler tilbageføres. Såfremt det ikke ønskes anvendes overskuddet til lignende fremtidig formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03944