NCL Danmark

15-09-2020

Kontaktoplysninger

Parcelvej 119, 2830 Virum, CVR 29059594

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juli 2020 til den 15. september 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.dsvf.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af sociale arrangementer for de ramte børn og unge med Spielmeyer- vogt NCL sygdommen og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. marts 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02548