MUSIKFORENINGEN CAFE HATTEN

04-11-2020

Kontaktoplysninger

MUSIKFORENINGEN CAFE HATTEN, Von Hattenstræde 7, 8900 Randers C

Mailadr. rhd@vonhatten.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 4. maj 2020 til den 4. november 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for MUSIKFORENINGEN CAFE HATTEN generelle drift/vedligehold. Herunder nyt lys i caféen, kalkning af væggen i gården, gulvvedligehold, materialer til anden vedligehold, værktøj m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. maj 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02361