Music for AIDA

11-10-2020

Kontaktoplysninger

Krogen 22, 4450 Jyderup  

CVR: 39821540

Indsamlingsperiode

Fra den 7. september 2020 til den 11. oktober 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.471968) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1174202)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dansk drevet NGO ved navn Mu-sic4Aida, der skal hjælpe Aida Youth Center i flygtningelejren Aida i Betlehem under Covid-19. Herunder førstehjælp.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til stiftelse af en fond.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. april 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02736